Ενημέρωση για το πρόγραμμα: "Ψηφιακή μέριμνα"

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τον τρόπο υποβολής αιτήσεων και τη διάρκεια του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα», ώστε οι δικαιούχοι του προγράμματος να καταθέσουν την αίτησή τους, να την ολοκληρώσουν και να κάνουν χρήση των επιταγών που δικαιούνται έως την ημερομηνία λήξης του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα σας αποστέλλουμε τον παρακάτω σύνδεσμο με την εγκύκλιο, το συνημμένο επεξηγηματικό κείμενο και το συνημμένο εικαστικό, για ενημέρωση σας.  https://dipeira.gov.gr/site/enimerosi-gia-programma-psifiaki-merimna/