Επιστροφή στο σχολείο μας - Διώχνουμε τον κορονοϊό μακριά!

https://www.youtube.com/watch?v=DGeZiGEIEQU