ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΗΣ ΣΤ3


 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΗΣ ΣΤ3

Δευτέρα

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/lmichail

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/lmichail

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/lmichail

Γυμναστική

https://minedu-primary.webex.com/meet/markoareti

ΤΠΕ

https://minedu-primary.webex.com/meet/arterezaki

Τρίτη

 

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/lmichail

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/lmichail

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/lmichail

Αγγλικά

https://minedu-primary.webex.com/meet/mpetr

Ιστορία

https://minedu-primary.webex.com/meet/schorta

Τετάρτη

 

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/lmichail

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/lmichail

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/lmichail

Γαλλικά/ Γερμανικά

https://minedu-primary.webex.com/meet/ekontosioz

 

https://minedu-primary.webex.com/meet/mtaverna

https://minedu-primary.webex.com/meet/kargyro

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/lmichail

Πέμπτη

 

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/lmichail

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/lmichail

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/lmichail

Μουσική

https://minedu-primary.webex.com/meet/fifikapapa

Αγγλικά

https://minedu-primary.webex.com/meet/mpetr

Παρασκευή

 

Ιστορία

https://minedu-primary.webex.com/meet/schorta

Γεωγραφία

https://minedu-primary.webex.com/meet/schorta

ΤΠΑ/Θρησκ.

https://minedu-primary.webex.com/meet/schorta

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/lmichail

Αγγλικά

https://minedu-primary.webex.com/meet/mpetr