Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας !!

hpim1604Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος των Διδασκόντων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας σας καλωσορίζουν στον διαδικτυακό χώρο του σχολείου μας. Ξεναγηθείτε μέσω των μενού σε πρόσφατα νέα και χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν την καθημερινότητα μας. Θα βρείτε χρήσιμα έγγραφα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου μας, όπως και οπτικοακουστικό υλικό με διάφορες δραστηριότητες των παιδιών. Καλή σας πλοήγηση!!

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Παρακάτω παρουσιάζεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαιδευσης. Προς το παρόν αφορά τις ημέρες Πέμπτη και Παρασκευή. Σε περίπτωση αλλαγών του προγράμματος, αυτό θα επικαιροποιηθεί. Επίσης, στο τέλος του προγράμματος υπάρχει σχετικός πίνακας με τον υπερσυνδέσμο του κάθε εκπαιδευτικού.

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης

Α1

Ώρες

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

14:10-14:40

Γλώσσα

(Ξυλούρη/ Βουζανιδου)

Γλώσσα

(Ξυλούρη/Βουζανίδου)

Γλώσσα

(Ξυλούρη/Βουζανίδου)

Γλώσσα

(Σπυριδάκη)

Γλώσσα

(Ξυλούρη/Βουζανίδου)

14:50- 15:20

Γλώσσα

(Ξυλούρη/Βουζανίδου)

Γλώσσα

(Ξυλούρη/Βουζανίδου)

Δεξιότητες

(φιλιππίδης/Βουζανίδου)

Μαθηματικά

Ξυλούρη/Βουζανίδου)

Γλώσσα

(Ξυλούρη/Βουζανίδου)

15:30- 16:00

Μαθηματικά

(Ξυλούρη/Βουζανίδου)

Μαθηματικά

(Ξυλούρη/Βουζανίδου)

Μελέτη

(Ξυλούρη/Βουζανίδου)

Μελέτη

(Ξυλούρη/Βουζανίδου)

Μαθηματικά

(Ξυλούρη/Βουζανίδου)

16:10-16:40

Αγγλικά

(Πετράκη)

Μελέτη

(Ξυλούρη/Βουζανίδου)

Μουσική

(Παπαδάκη/Βουζανίδου)

Γυμναστική

(Δεληδιαμαντή)

ΤΠΕ

(Μιχελάκη/Φιλιππίδης/Βουζανίδου)

16:50-17:20

Εικαστικά

(Ζαμπούνη/Βουζανίδου)

Γυμναστική

Δεληδιαμαντή

Γυμανστική

Δεληδιαμαντή)

Θεατρ.Αγωγή

Φιλιππίδης/Βουζανίδου

Δεξιότητες

Φιλιππίδης/Βουζανίδου

 

Ξυλούρη/Βουζανίδου (e-class)

Ξυλούρη/Βουζανίδου (e-class)

Ξυλούρη /Βουζανίδου (e-class)

Ξυλούρη (e-class)

Ξυλούρη /Βουζανίδου(e-class)

Α2

Ώρες

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

14:10-14:40

Γλώσσα

(Κωνσταντάκη/Φιλιππίδης)

 

Γλώσσα

(Κωνσταντάκη/Φιλιππίδης

Γλώσσα

(Κωνσταντάκη/Φιλιππίδης

Γλώσσα

(Κωνσταντάκη/Φιλιππίδης)

Γλώσσα

(Κωνσταντάκη/Φιλιππίδης))

14:50- 15:20

Γλώσσα

Κωνσταντάκη/Φιλιππίδης)

Γλώσσα

(Κωνσταντάκη/Φιλιππίδης)

Γλώσσα

(Κωνσταντάκη/Φιλιππίδης

Γλώσσα

Κωνσταντάκη/Φιλιππίδης

Μαθηματικά

(Κωνσταντάκη/Φιλιππίδης)

15:30- 16:00

Δεξιότητες

(Κωνσταντάκη/)

Μαθηματικά

(Κωνστραντάκη)

Μαθηματικά

(Κωνσταντάκη/Φιλιππίδης)

Μελέτη

(Κωνσταντάκη/Φιλιππίδης)

Μελέτη

(Κωνσταντάκη/Φιλιππίδης)

16:10-16:40

Εικαστικά

Ζαμπούνη

Γυμναστική

(Δεληδιαμαντή)

Γυμναστική

(Δεληδιαμαντή)

Μουσική

Παπαδάκη

Δεξιότητες (Φιλιππίδης)

16:

50-17:20

Αγγλικά

Πετράκη

 

Θεατρική Αγωγή

(Φιλιππίδης)

 

Αγγλικά (Πετράκη)

Δεξιότητες

Κωνσταντάκη

 

ΤΠΕ

Μιχελάκη

 

Κωνσταντάκη (e-class)

Κωνσταντάκη/Φιλιππίδης (e-class)

Κωνσταντάκη (e-class)

Κωνσταντάκη(e-class)

Κωνσταντάκη (e-class)

Α3

Ώρες

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

14:10-14:40

Γυμναστική

(Δεληδιαμαντή)

Αγγλικά

Πετράκη

 

Εικαστικά

Ζαμπούνη

Γλώσσα

(Μελά)

                           ΤΠΕ

Μιχελάκη

14:50- 15:20

Γλώσσα

(Μελά)

Γλώσσα

(Μελά)

Γλώσσα

(Μελά)

Γλώσσα

(Μελά)

Γλώσσα

(Μελά)

15:30- 16:00

Δεξιότητες

(Μελά)

Μαθηματικά

(Μελά)

Μαθηματικά

(Μελά)

Μουσική

Παπαδάκη

Γλώσσα

(Μελά)

16:10-16:40

Μαθηματικά

(Μελά)

Μελέτη

(Μελά)

Αγγλικά (Πετράκη)

Μαθηματικά

(Μελά)

Μελέτη

(Μελά)

16:

50-17:20

Μελέτη

(Μελά)

Θεατρική Αγωγή

(Φιλιππίδης)

 

Μελέτη (Μελά)

Δεξιότητες

(Πετράκη)

Γυμναστική

(Δεληδιαμαντή)

 

Μελά (e-class)

Μελά (e-class)

Μελά (e-class)

(Μελά/ Φιλιππίδης) e-class)

Μελά (e-class)

Β1

Ώρες

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

14:10-14:40

Γλώσσα

(Σπυριδάκη/Σπυριδάκης)

Γυμναστική

(Δεληδιαμαντή)

Γυμναστική

(Δεληδιαμαντή)

Γλώσσα

(Σπυριδάκη)

Αγγλικά

(Πετράκη)

14:50- 15:20

Γλώσσα

(Σπυριδάκη/Σπυριδάκης)

Αγγλικά

(Πετράκη)

Γλώσσα

(Σπυριδάκη/Σπυριδάκης)

Γλώσσα

(Σπυριδάκη)

Γυμναστική

(Δεληδιαμαντή)

15:30- 16:00

Μαθηματικά

(Σπυριδάκη/Σπυριδάκης)

Γλώσσα

(Σπυριδάκη/Σπυριδάκης)

Εικαστικά

(Ζαμπούνη)

Αγγλικά

(Πετράκη)

Γλώσσα

(Σπυριδάκη)

16:10-16:40

Θεατρική Αγωγή

(Σπυριδάκης)

Μαθηματικά

(Σπυριδάκη/Σπυριδάκης)

Μαθηματικά

(Σπυριδάκη)

Θεατρική Αγωγή

(Σπυριδάκης)

Γλώσσα

(Σπυριδάκη)

16:50-17:20

Δεξιότητες

(Σπυριδάκης)

Μελέτη

(Σπυριδάκη/Σπυριδάκης)

Μελέτη

(Σπυριδάκη)

Μαθηματικά

(Σπυριδάκη)

Μελέτη

(Σπυριδάκη)

 

(Σπυριδάκη) (e-class)

(Σπυριδάκη/Σπυριδάκης) (e-class)

(Σπυριδάκη/Σπυριδάκης) (e-class)

(Σπυριδάκη) (e-class)

(Σπυριδάκη) (e-class)

Β2

Ώρες

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

14:10-14:40

Γλώσσα

(Πιτσαλίδου/Γιοβανή)

Μελέτη

(Πιτσαλίδου/Γιοβανή)

Αγγλικά

(Πετράκη)

Γυμναστική

(Δεληδιαμαντή)

Εικαστικά

(Ζαμπούνη/ Σπυριδάκης)

14:50- 15:20

Γλώσσα

(Πιτσαλίδου/Γιοβανή)

Θεατρ. Αγωγή

(Σπυριδάκης/Γιοβανή))

Αγγλικά

(Πετράκη))

Γλώσσα

(Πιτσαλίδου/ Σπυριδάκης)

Γλώσσα

(Πιτσαλίδο/Σπυριδάκης)

15:30- 16:00

Μαθηματικά

(Πιτσαλίδου/Γιοβανή)

Μαθηματικά

(Πιτσαλίδου/Γιοβανή)

Μουσική

(Παπαδάκη)

Γλώσσα

(Πιτσαλίδου)

Γυμναστική

(Δεληδιαμαντή/Σπυριδάκης)

16:10-16:40

ΤΠΕ

(Μιχελάκη)

Γλώσσα

(Πιτσαλίδου/Γιοβανή)

Γλώσσα

(Πιτσαλίδου/Γιοβανή)

Μαθηματικά

(Πιτσαλίδου)

Μαθηματικά

(Πιτσαλίδου Σπυριδάκης)

16:50-17:20

Μελέτη

(Πιτσαλίδου/Γιοβανή)

Γλώσσα

(Πιτσαλίδου/Γιοβανή)

Μαθηματικά

(Πιτσαλίδου/Γιοβανή)

Δεξιότητες

(Σπυριδάκης)

Μελέτη

(Πιτσαλίδου/Σπυριδάκης)

 

Πιτσαλίδου/Σπυριδάκης (e-class)

 

Πιτσαλίδου/Γιοβανή (e-class)

Πιτσαλίδου/Γιοβανή (e-class)

Πιτσαλίδου/Σπυριδάκης (e-class)

Πιτσαλίδου/Σπυριδάκης (e-class)

Γ1

Ώρες

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

14:10-14:40

Γλώσσα

(Δαφνομήλη)

Γλώσσα

(Δαφνομήλη)

Γλώσσα

(Δαφνομήλη)

Γλώσσα

(Δαφνομήλη)

Γλώσσα

(Δαφνομήλη)

14:50- 15:20

Γλώσσα

(Δαφνομήλη)

Γλώσσα

(Δαφνομήλη)

Μαθηματικά

(Δαφνομήλη)

Ιστορία

(Δαφνομήλη)

Εικαστικά

(Ζαμπούνη)

15:30- 16:00

Μαθηματικά

(Δαφνομήλη)

Μαθηματικά

(Δαφνομήλη)

Δεξιότητες

(Δαφνομήλη)

Αγγλικά

(Ουσταμανωλάκη)

 

Γλώσσα

(Δαφνομήλη)

16:10-16:40

Αγγλικά

(Ουσταμανωλάκη)

Μελέτη

(Συραγώ)

Θεατρική Αγωγή

(Σπυριδάκης)

Μαθηματικά

(Δαφνομήλη)

Γυμναστική

(Δεληδιαμαντή)

16:50-17:20

ΤΠΕ

(Μιχελάκη)

Μελέτη

(Συραγώ)

Αγγλικά

(Ουστομανωλάκη)

Μουσική

(Παπαδάκη)

Θρησκευτικά

(Δαφνομήλη)

 

Δαφνομήλη (e-class)

Δαφνομήλη (e-class)

Δαφνομήλη (e-class)

Δαφνομήλη (e-class)

Δαφνομήλη (e-class)

Γ2

Ώρες

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

14:10-14:40

Γλώσσα

(Τζίτζικα)

Γλώσσα

(Τζίτζικα)

Γλώσσα

(Τζίτζικα)

Θρησκευτικά

(Τζίτζικα/Γιοβανή)

Γλώσσα

(Τζίτζικα/Γιοβανή)

14:50- 15:20

Γυμναστική

(Δεληδιαμαντή)

Μαθηματικά

(Τζίτζικα)

Εικαστικά

(Ζαμπούνη)

Μαθηματικά

(Τζίτζικα/Γιοβανή)

Ιστορία

(Τζίτζικα/Γιοβανή)

15:30- 16:00

Ιστορία

(Τζίτζικα)

Μελέτη

(Τζίτζικα)

Μαθηματικά

(Τζίτζικα)

Μελέτη

(Τζίτζικα/Γιοβανή)

                         ΤΠΕ

(Μιχελάκη)

16:10-16:40

Μαθηματικά

(Τζίτζικα)

Δεξιότητες

(Φιλιππίδης)

Αγγλικά

(Ουστομανωλάκη)

Αγγλικά

(Ουστομανωλάκη)

Μουσική

(Παπαδάκη)

16:50-17:20

Αγγλικά

(Ουσταμανωλάκη)

Δεξιότητες

(Φιλιππίδης)

Μελέτη

(Τζίτζικα)

Γυμναστική

(Δεληδιαμαντή)

Μελέτη

(Τζίτζικα/Γιοβανή)

 

Τζίτζικα (e-class)

Τζίτζικα/ Γιοβανή (e-class)

Τζίτζικα/ Γιοβανή (e-class)

Τζίτζικα/ Γιοβανή (e-class)

Τζίτζικα/ Γιοβανή (e-class)

Δ1

Ώρες

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

14:10-14:40

ΤΠΕ

(Μιχελάκη)

Αγγλικά

(Ουσταμανωλάκη)

Γλώσσα

(Ντρέντσιου)

Αγγλικά

(Ουσταμανωλάκη)

 

Γυμναστική

(Αναστασιάδης)

14:50- 15:20

Εικαστικά

(Ζαμπούνη)

Γλώσσα

(Ντρέντσιου)

Γλώσσα

(Ντρέντσιου)

Γυμναστική

(Αναστασιάδης)

Μαθηματικά

(Ντρέντσιου)

15:30- 16:00

Μαθηματικά

(Ντρέντσιου)

Γλώσσα

(Ντρέντσιου)

Αγγλικά

(Ουσταμανωλάκη)

Γλώσσα

(Ντρέντσιου)

Δεξιότητες

(Ντρέντσιου)

16:10-16:40

Ιστορία

(Ντρέντσιου)

Μελέτη

(Ντρέντσιου)

Ιστορία

(Ντρέντσιου)

Μαθηματικά

(Ντρέντσιου)

Γλώσσα

(Ντρέντσιου)

16:50-17:20

Γλώσσα

(Ντρέντσιου)

Μαθηματικά

(Ντρέντσιου)

Μελέτη

(Ντρέντσιου)

 

Θρησκευτικά

(Ντρέντσιου)

Μουσική

(Παπαδάκη)

 

Ντρέντσιου ( e-class)

Ντρέντσιου ( e-class)

Ντρέντσιου ( e-class)

Ντρέντσιου ( e-class)

 

Δ2

Ώρες

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

14:10-14:40

Εικαστικά

(Ζαμπούνη)

Μελέτη

(Συραγώ)

Αγγλικά

(Ουσταμανωλάκη)

Μουσική

(Παπαδάκη)

Γλώσσα

(Λακιού)

14:50- 15:20

Γλώσσα

(Λακιού)

Μελέτη

(Συραγώ)

Μαθηματικά

(Λακιού)

Αγγλικά

(Ουσταμανωλάκη)

 

Γυμναστική

(Αναστασιάδης)

15:30- 16:00

Μαθηματικά

(Λακιού)

ΤΠΕ

(Μιχελάκη)

Ιστορία

(Λακιού)

Ιστορία

(Λακιού)

Γλώσσα

(Λακιού)

16:10-16:40

Γυμναστική

(Αναστασιάδης)

Γλώσσα

(Λακιού)

Θρησκευτικά

(Λακιού)

Γλώσσα

(Λακιού)

Δεξιότητες

(Λακιού)

16:50-17:20

Γλώσσα

(Λακιού)

Μαθηματικά

(Λακιού)

Θεατρική Αγωγή

(Σπυριδάκης)

Μαθηματικά

(Λακιού)

Δεξιότητες

(Λακιού)

 

Λακιού ( e-class)

Λακιού ( e-class)

Λακιού ( e-class)

Λακιού ( e-class)

 

Ε1

Ώρες

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

14:10-14:40

Γλώσσα

(Σκαλιδάκη)

Γλώσσα

(Σκαλιδάκη)

Γλώσσα

(Σκαλιδάκη)

Μαθηματικά

(Σκαλιδάκη)

Γλώσσα

(Σκαλιδάκη)

14:50- 15:20

ΤΠΕ

(Μιχελάκη)

Γλώσσα

(Σκαλιδάκη)

Γλώσσα

(Σκαλιδάκη)

Μουσική

(Παπαδάκη)

Γλώσσα

(Σκαλιδάκη)

15:30- 16:00

Αγγλικά

(Ουσταμανωλάκη)

Φυσική

(Σκαλιδάκη)

Γερμανικά/ Γαλλικά

Κοντοσιώζου/Ταβερναράκη/

Αργυροπούλου)

Γεωγραφία

(Σκαλιδάκη)

Γυμναστική

(Αναστασιάδης)

16:10-16:40

Μαθηματικά

(Σκαλιδάκη)

Αγγλικά

(Ουσταμανωλάκη)

Γερμανικά/ Γαλλικά

Κοντοσιώζου/Ταβερναράκη/

Αργυροπούλου)

Θρησκευτικά

(Δασκαλάκη)

Γεωγραφία

(Σκαλιδάκη)

16:50-17:20

Φυσική

(Σκαλιδάκη)

Μαθηματικά

(Σκαλιδάκη)

Μαθηματικά

(Σκαλιδάκη)

Γλώσσα

(Σκαλιδάκη)

Ιστορία

(Σκαλιδάκη)

 

Σκαλιδάκη (e-class)

Σκαλιδάκη (e-class)

Σκαλιδάκη (e-class)

Σκαλιδάκη (e-class)

Σκαλιδάκη (e-class)

Ε2

Ώρες

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

14:10-14:40

Γλώσσα

(Γκιμπιρίτη)

Γλώσσα

(Γκιμπιρίτη)

Γλώσσα

(Γκιμπιρίτη)

Μαθηματικά

(Γκιμπιρίτη)

Γυμναστική

(Δεληδιαμαντή)

 

14:50- 15:20

Γλώσσα

(Γκιμπιρίτη)

Μαθηματικά

(Γκιμπιρίτη)

Μαθηματικά

(Γκιμπιρίτη)

ΚΠΑ

(Γκιμπιρίτη)

Γλώσσα

(Γκιμπιρίτη)

15:30- 16:00

Μαθηματικά

(Γκιμπιρίτη)

Φυσική

(Γκιμπιρίτη)

Γερμανικά/ Γαλλικά

Κοντοσιώζου/Ταβερναράκη/

Αργυροπούλου)

Φυσική

(Γκιμπιρίτη)

Γλώσσα

(Γκιμπιρίτη)

16:10-16:40

Ιστορία

(Γκιμπιρίτη)

ΤΠΕ

(Μιχελάκη)

Γερμανικά/ Γαλλικά

Κοντοσιώζου/Ταβερναράκη/

Αργυροπούλου)

Γεωγραφία

(Γκιμπιρίτη)

Θρησκευτικά

(Γκιμπιρίτη)

16:50-17:20

Γυμναστική

(Δεληδιαμαντή)

Αγγλικά

(Ουσταμανωλάκη)

Εικαστικά

(Ζαμπούνη)

Αγγλικά

(Ουσταμανωλάκη)

Δεξιότητες

(Γκιμπιρίτη)

 

(Γκιμπιρίτη) (e-class)

(Γκιμπιρίτη) (e-class)

Γκιμπιρίτη (e-class)

Γκιμπιρίτη (e-class)

Γκιμπιρίτη (e-class)

Στ1

Ώρες

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

14:10-14:40

Αγγλικά

(Πετράκη)

ΤΠΕ

(Μιχελάκη/ Σαρήπαπας)

Γερμανικά/Γαλλικά

Κοντοσιώζου/Ταβερναράκη/

Αργυροπούλου/Κλαδάς)

Γλώσσα

(Σαρήπαπας)

Ιστορία

(Συραγώ/ Σαρήπαπας)

14:50- 15:20

Γλώσσα

(Σαρήπαπας)

Γλώσσα

(Σαρήπαπας)

Γερμανικά/Γαλλικά

Κοντοσιώζου/Ταβερναράκη/

Αργυροπούλου/Κλαδάς)

Μαθηματικά

(Σαρήπαπας)

Μουσική

(Παπαδάκη)

15:30- 16:00

Μαθηματικά

(Σαρήπαπας)

Εικαστικά

(Ζαμπούνη/ Σαρήπαπας)

Γλώσσα

(Σαρήπαπας)

Γυμναστική

(Αναστασιάδης)

Γεωγραφία

(Σαρήπαπας)

16:10-16:40

Φυσική

(Σαρήπαπας)

Μαθηματικά

(Σαρήπαπας)

Μαθηματικά

(Σαρήπαπας)

Γλώσσα

(Σαρήπαπας)

Γυμναστική

(Αναστασιάδης)

16:50-17:20

Δεξιότητες

(Σαρήπαπας)

Γεωγραφία

(Σαρήπαπας)

ΚΠΑ

(Σαρήπαπας))

Αγγλικά

(Πετράκη/ Σαρήπαπας)

Αγγλικά

(Πετράκη)

 

Σαρήπαπας (e-class)

Σαρήπαπας (e-class)

Σαρήπαπας (e-class)

Σαρήπαπας (e-class)

Σαρήπαπας (e-class)

Στ2

Ώρες

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

14:10-14:40

Γλώσσα

(Σκανδαλάκη/Αεράκη)

Μαθηματικά

(Σκανδαλάκη/ Αεράκη)

Γερμανικά/Γαλλικά

Κοντοσιώζου/Ταβερναράκη/

Αργυροπούλου)

 

Γλώσσα

(Σκανδαλάκη Αεράκη /)

Φυσική

(Σκανδαλάκη)

14:50- 15:20

Αγγλικά

(Πετράκη)

Εικαστικά

(Ζαμπούνη)

Γερμανικά/Γαλλικά

Κοντοσιώζου/Ταβερναράκη/

Αργυροπούλου)

Γλώσσα

(Σκανδαλάκη/ Αεράκη)

Μαθηματικά

(Σκανδαλάκη/ Αεράκη)

15:30- 16:00

ΤΠΕ

(Μιχελάκη)

Γεωγραφία

(Σκανδαλάκη/ Αεράκη)

Γλώσσα

(Σκανδαλάκη/ Αεράκη)

 

Φυσική

(Σκανδαλάκη)

Γλώσσα

(Σκανδαλάκη Αεράκη)

16:10-16:40

Μαθηματικά

(Σκανδαλάκη/ Αεράκη)

Φυσική

(Σκανδαλάκη/ Αεράκη)

θρησκευτικά

(Σκανδαλάκη)

Μαθηματικά

(Σκανδαλάκη/ Αεράκη)

Αγγλικά

(Πετράκη)

 

16:50-17:20

Γυμναστική

(Αναστασιάδης)

 

ΚΠΑ

(Σκανδαλάκη)

Ιστορία

(Σκανδαλάκη/ Αεράκη)

Γυμναστική

(Αναστασιάδης)

Ιστορία

(Σκανδαλάκη)

 

Σκανδαλάκη(e-class)

Σκανδαλάκη(e-class)

Σκανδαλάκη (e-class)

 

 

Στ3

Ώρες

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

14:10-14:40

Γυμναστική

(Αναστασιάδης)

Εικαστικά

(Ζαμπούνη)

Γερμανικά/Γαλλικά

Κοντοσιώζου/Ταβερναράκη/

Αργυροπούλου/Ζωγραφάκη)

 

Γλώσσα

(Μανουσάκης)

Μουσική

(Παπαδάκη)

14:50- 15:20

Αγγλικά

(Ουσταμανωλάκη)

ΤΠΕ

(Μιχελάκη/ Αεράκη)

Γερμανικά/Γαλλικά

Κοντοσιώζου/Ταβερναράκη/

Αργυροπούλου/Ζωγραφάκη)

 

Γλώσσα

(Μανουσάκης)

Γεωγραφία

(Μανουσάκης)

15:30- 16:00

Γλώσσα

(Μανουσάκης/ Αεράκη )

 

Αγγλικά

(Ουσταμανωλάκη)

 

Γλώσσα

(Μανουσάκης/ Αεράκη)

Μαθηματικά

(Μανουσάκης)

ΚΠΑ/Θρησκευτικά

(Μανουσάκης)

16:10-16:40

Μαθηματικά

(Μανουσάκης)

Φυσική

(Μανουσάκης)

Γλώσσα

(Μανουσάκης /Αεράκη )

Φυσική

(Μανουσάκης/ Αεράκη)

Γλώσσα

(Μανουσάκης Αεράκη)

16:50-17:20

Ιστορία

(Μανουσάκης Αεράκη )

Ιστορία

(Μανουσάκης Αεράκη)

Μαθηματικά

(Μανουσάκης)

Δεξιότητες

(Μανουσάκης)

Γλώσσα

(Μανουσάκης Αεράκη)

 

Μανουσάκης/ Αεράκη (e-class)

 

Μανουσάκης Αεράκη (e-class)

Μανουσάκης Αεράκη (e-class)

Μανουσάκης (e-class)

Μανουσάκης (e-class)

Πίνακας Εκπαιδευτικών:

ΤΑΞΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

WEBEX LINK

A1

ΞΥΛΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑ

https://minedu-primary.webex.com/meet/axylouri

A2

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ

https://minedu-primary.webex.com/meet/garkonstan

A3

ΜΕΛΑ ΕΛΕΝΗ

https://minedu-primary.webex.com/meet/elenimela

B1

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

https://minedu-primary.webex.com/meet/kaspyrida

B2

ΠΙΤΣΑΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

https://minedu-primary.webex.com/meet/apitsalid

Γ1

ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

https://minedu-primary.webex.com/meet/adafnomili

Γ2

ΤΖΙΤΖΙΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

https://minedu-primary.webex.com/meet/atzitzika

Δ1

ΝΤΡΕΝΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

https://minedu-primary.webex.com/meet/ntreeleni

Δ2

ΛΑΚΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

https://minedu-primary.webex.com/meet/viktlakiou

Ε1

ΣΚΑΛΙΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

https://minedu-primary.webex.com/meet/sskalidaki

Ε2

ΓΚΙΜΠΙΡΙΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

https://minedu-primary.webex.com/meet/gevanthi

ΣΤ1

ΣΑΡΗΠΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

https://minedu-primary2.webex.com/meet/ksaripapas

ΣΤ2

ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ ΧΑΡΑ

https://minedu-primary.webex.com/meet/cskandal

ΣΤ3

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

https://minedu-primary.webex.com/meet/gmanous

ΟΛΟΗΜΕΡΟ Α

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

https://minedu-primary.webex.com/meet/giofil

ΟΛΟΗΜΕΡΟ Β

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

https://minedu-primary.webex.com/meet/gspyridaki

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΧΟΡΤΑΡΙΑ ΣΥΡΑΓΩ

https://minedu-primary.webex.com/meet/schorta

     

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

WEBEX LINK

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

https://minedu-primary.webex.com/meet/mpetr

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΟΥΣΤΑΜΑΝΩΛΑΚΗ ΖΑΦΕΙΡΩ

https://minedu-primary.webex.com/meet/zaoustaman

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΔΕΛΗΔΙΑΜΑΝΤΗ ΝΙΚΗ

https://minedu-primary.webex.com/meet/delinicki

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

https://minedu-primary.webex.com/meet/kosanastas

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

https://minedu-primary.webex.com/meet/fifikapapa

ΤΠΕ

ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

https://minedu-primary.webex.com/meet/gmichelaki

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΖΑΜΠΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ

https://minedu-primary.webex.com/meet/ezampouni

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

https://minedu-primary.webex.com/meet/kargyro

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

https://minedu-primary.webex.com/meet/mtaverna

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΚΟΝΤΟΣΙΩΖΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

https://minedu-primary.webex.com/meet/ekontosioz

     

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΕΡΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΤ1, ΣΤ2

https://minedu-primary.webex.com/meet/eaeraki 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΒΟΥΖΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α1

https://minedu-primary.webex.com/meet/yiotavou

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΓΙΟΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ Β, Δ

https://minedu-primary.webex.com/meet/mgiovani

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΛΙΛΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

https://minedu-primary.webex.com/meet/valilits