Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας !!

hpim1604Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος των Διδασκόντων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας σας καλωσορίζουν στον διαδικτυακό χώρο του σχολείου μας. Ξεναγηθείτε μέσω των μενού σε πρόσφατα νέα και χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν την καθημερινότητα μας. Θα βρείτε χρήσιμα έγγραφα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου μας, όπως και οπτικοακουστικό υλικό με διάφορες δραστηριότητες των παιδιών. Καλή σας πλοήγηση!!

Νέα - Ανακοινώσεις

ΟΜΑΔΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

Περισσότερα...

ΟΜΑΔΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Β΄ ΤΑΞΗΣ

Περισσότερα...

ΟΜΑΔΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ

Περισσότερα...

ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α ΤΑΞΗΣ 2020-21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Αγαπητοί γονείς σας ανακοινώνουμε ότι οι εγγραφές για τα δημοτικά ξεκινούν στις 15/5/2020 και τελειώνουν στις 29/5/2020.

Στο σχολείο μας θα πραγματοποιούνται καθημερινά  από 9:30-12:00 μ.μ.

Τα απαραίτητα έγγραφα που θα πρέπει να έχετε μαζί σας είναι τα ακόλουθα:

1.  Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας, που μπορεί να είναι το Ε1 ή λογαριασμοί από ΔΕΗ ή ΟΤΕ. Τα όρια της περιοχής μας έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα μας και θα τα βρείτε σε προηγούμενο άρθρο .

2. Το βιβλιάριο εμβολίων που αποδεικνύει ότι έχουν πραγματοποιηθεί τα απαραίτητα εμβόλια των παιδιών. Σε περίπτωση που δεν έχουν γίνει τα εμβόλια έρχεστε σε συννενόηση με δημόσιο νοσοκομείο, ΤΟΜΥ ή άλλο φορέα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα εμβόλια.

3. Α.Δ.Υ.Μ. Το έγγραφο αυτό μπορείτε να το παραλάβετε από το γραφείο μας ή να το κατεβάσετε και να το φέρετε συμπληρωμένο από παιδίατρο, γενικό γιατρό ή  καρδιολόγο αν χρειάστεί.Είναι απολύτως απαραίτητο για τη συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

4. Βεβαίωση φοίτησης από το νηπιαγωγείο. Εάν δεν έχετε προηγούμενη φοίτηση σε νήπιο θα έρθετε στη Δ/νση του σχολείου για περαιτέρω διευκρινήσεις.

Παρακαλούμε, θα πρέπει να τηρηθούν τα αναγκαία μέτρα προστασίας, ώστε να εξυπηρετηθείτε, αλλά και να υπάρχουν οι κανόνες προφύλαξης όπως αυτοί έχουν διατυπωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Για το λόγο αυτό, θα τηρείται το μέτρο της απόστασης, θα προσέρχεστε με μάσκα και με δικό σας στυλό, προκειμένου να μπορείτε να συμπληρώσετε τα αναγκαία έγγραφα.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την καλή συνεργασία μας.

                                                                                                         

Η Διεύθυνση του Σχολείου

TA OΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ

Από: Ελευθερίου Βενιζέλου (1-83 Μονά), Γρηγορίου Λαμπράκη, Στεφανογιάννη (από 43 μέχρι τέλος μονά και ζυγά), Νίδας (από 70 έως τέλος) Σενετάκη και Γ. Γεννηματά. Επίσης οι Οικισμοί Αγίων Θεοδώρων και Αγίας Παρασκευής.
Οι εγγραφές της Α΄Τάξης για το σχολικό έτος 2020-21 ξεκινούν από 15 Μαΐου - 29 Μαΐου και ώρες 9:30-12:00.

Δικαιολογητικά Εγγραφών

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ.

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

ε. Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό. Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (15 Ιουνίου 2020) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του μαθητή. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό. Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο, ο γονέας/κηδεμόνας του νηπίου υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.), στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή. Αν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν κάνει δεκτή την αίτηση των γονέων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της περιπτ. 26, της παρ.4, του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Α’).
Στις περιπτώσεις που οι μαθητές εγγράφονται σε δημοτικό σχολείο εκτός της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου ή σε ιδιωτικό σχολείο, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας εγγραφής οφείλει να αναζητά το Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπίων από το Νηπιαγωγείο αποφοίτησης με βάση τη βεβαίωση φοίτησης.

Περισσότερα Άρθρα...