Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας !!

hpim1604Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος των Διδασκόντων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας σας καλωσορίζουν στον διαδικτυακό χώρο του σχολείου μας. Ξεναγηθείτε μέσω των μενού σε πρόσφατα νέα και χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν την καθημερινότητα μας. Θα βρείτε χρήσιμα έγγραφα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου μας, όπως και οπτικοακουστικό υλικό με διάφορες δραστηριότητες των παιδιών. Καλή σας πλοήγηση!!

Νέα - Ανακοινώσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΗΣ Δ1

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΗΣ Δ1

Δευτέρα

 

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/sskalidaki

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/sskalidaki

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/sskalidaki

Μουσική

https://minedu-primary.webex.com/meet/fifikapapa

Αγγλικά

https://minedu-primary.webex.com/meet/zaoustaman

Τρίτη

 

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/sskalidaki

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/sskalidaki

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/sskalidaki

Γυμναστική

https://minedu-primary.webex.com/meet/markoareti

ΤΠΕ

https://minedu-primary.webex.com/meet/arterezaki

Τετάρτη

 

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/sskalidaki

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/sskalidaki

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/sskalidaki

Αγγλικά

https://minedu-primary.webex.com/meet/zaoustaman

Θεατ.Αγωγή

https://minedu-primary.webex.com/meet/liontouan

Πέμπτη

 

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/sskalidaki

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/sskalidaki

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/sskalidaki

Γυμναστική

https://minedu-primary.webex.com/meet/markoareti

Αγγλικά

https://minedu-primary.webex.com/meet/zaoustaman

Παρασκευή

 

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/sskalidaki

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/sskalidaki

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/sskalidaki

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/sskalidaki

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/sskalidaki

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΗΣ Γ2

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΗΣ Γ2

Δευτέρα

 

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/adafnomili

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/adafnomili

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/adafnomili

Αγγλικά

https://minedu-primary.webex.com/meet/zaoustaman

Μουσική

https://minedu-primary.webex.com/meet/fifikapapa

Τρίτη

 

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/adafnomili

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/adafnomili

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/adafnomili

ΤΠΕ

https://minedu-primary.webex.com/meet/arterezaki

Γυμναστική

https://minedu-primary.webex.com/meet/markoareti

Τετάρτη

 

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/adafnomili

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/adafnomili

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/adafnomili

Θεατ.Αγωγή

https://minedu-primary.webex.com/meet/liontouan

Αγγλικά

https://minedu-primary.webex.com/meet/zaoustaman

Πέμπτη

 

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/adafnomili

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/adafnomili

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/adafnomili

Αγγλικά

https://minedu-primary.webex.com/meet/zaoustaman

Γυμναστική

https://minedu-primary.webex.com/meet/markoareti

Παρασκευή

 

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/adafnomili

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/adafnomili

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/adafnomili

Γυμναστική

https://minedu-primary.webex.com/meet/markoareti

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/adafnomili

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΗΣ Γ1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΗΣ Γ1

Δευτέρα

 

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/viktlakiou

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/viktlakiou

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/viktlakiou

Αγγλικά

https://minedu-primary.webex.com/meet/zaoustaman

Μουσική

https://minedu-primary.webex.com/meet/fifikapapa

Τρίτη

 

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/viktlakiou

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/viktlakiou

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/viktlakiou

ΤΠΕ

https://minedu-primary.webex.com/meet/arterezaki

Γυμναστική

https://minedu-primary.webex.com/meet/markoareti

Τετάρτη

 

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/viktlakiou

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/viktlakiou

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/viktlakiou

Θεατ.Αγωγή

https://minedu-primary.webex.com/meet/liontouan

Αγγλικά

https://minedu-primary.webex.com/meet/zaoustaman

Πέμπτη

 

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/viktlakiou

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/viktlakiou

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/viktlakiou

Αγγλικά

https://minedu-primary.webex.com/meet/zaoustaman

Γυμναστική

https://minedu-primary.webex.com/meet/markoareti

Παρασκευή

 

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/viktlakiou

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/viktlakiou

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/viktlakiou

Γυμναστική

https://minedu-primary.webex.com/meet/markoareti

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/viktlakiou

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΗΣ Β2

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΗ Β2

Δευτέρα

 

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/gmanous

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/gmanous

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/gmanous

Εικαστικά

https://minedu-primary.webex.com/meet/elbitsaxak

Αγγλικά

https://minedu-primary.webex.com/meet/mpetr

Τρίτη

 

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/gmanous

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/gmanous

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/gmanous

Γυμναστική

https://minedu-primary.webex.com/meet/delinicki

Μουσική

https://minedu-primary.webex.com/meet/fifikapapa

Τετάρτη

 

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/gmanous

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/gmanous

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/gmanous

Εικαστικά

https://minedu-primary.webex.com/meet/elbitsaxak

Γυμναστική

https://minedu-primary.webex.com/meet/delinicki

Πέμπτη

 

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/gmanous

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/gmanous

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/gmanous

Θεατ. Αγωγή

https://minedu-primary.webex.com/meet/liontouan

ΤΠΕ

https://minedu-primary.webex.com/meet/arterezaki

Παρασκευή

 

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/gmanous

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/gmanous

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/gmanous

Αγγλικά

https://minedu-primary.webex.com/meet/mpetr

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/gmanous

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΗΣ Β1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΗ Β1

Δευτέρα

 

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/axylouri

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/axylouri

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/axylouri

Εικαστικά

https://minedu-primary.webex.com/meet/elbitsaxak

Αγγλικά

https://minedu-primary.webex.com/meet/mpetr

Τρίτη

 

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/axylouri

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/axylouri

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/axylouri

Γυμναστική

https://minedu-primary.webex.com/meet/delinicki

Μουσική

https://minedu-primary.webex.com/meet/fifikapapa

Τετάρτη

 

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/axylouri

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/axylouri

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/axylouri

Εικαστικά

https://minedu-primary.webex.com/meet/elbitsaxak

Γυμναστική

https://minedu-primary.webex.com/meet/delinicki

Πέμπτη

 

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/axylouri

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/axylouri

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/axylouri

Θεατ. Αγωγή

https://minedu-primary.webex.com/meet/liontouan

ΤΠΕ

https://minedu-primary.webex.com/meet/arterezaki

Παρασκευή

 

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/axylouri

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/axylouri

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/axylouri

Αγγλικά

https://minedu-primary.webex.com/meet/mpetr

Δάσκαλος

https://minedu-primary.webex.com/meet/axylouri
Περισσότερα Άρθρα...